Aktualności


 ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015

Opublikowane we wrześniu 2015r. roku nowelizacje norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, w ramach kolejnych już rewizji Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego, wprowadzają szereg istotnych zmian z punktu widzenia przedsiębiorstw działających zgodnie z ich wymogami.
Nowa wersja uwzględnia wiele zagadnień, które zwiększają zdolność organizacji do konsekwentnego dostarczania produktów i usług, które spełniają wymagania klientów. Wydana nowelizacja standardów wprowadza szereg nowych pojęć i wymagań, które muszą zostać spełnione w przedsiębiorstwach, co prowadzi do konieczności przeszkolenia w tym zakresie  personelu.

Do najistotniejszych zmian w znowelizowanych normach zaliczyć należy następujące zagadnienia:
•    całkowitą zmianę  struktury obu norm
•    wymogi w zakresie przywództwa w organizacji
•    podejście zorientowane na uwzględnieniu ryzyka organizacji
•    realizację wymogów w zakresie zarządzania zmianą, uwzględnieniu cyklu życia produktu (usługi) oraz zarządzania wiedzą organizacji
•    zmianę podejścia w zakresie ilość wymogów o charakterze formalnym

Wszystkie organizacje posiadające certyfikaty systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2005 mają 3 lata na dostosowanie swojego systemu zarządzania do nowych wymagań standardów. We wrześniu 2018 roku wszystkie te certyfikaty stracą ważność i nie będą uznawane międzynarodowo.
Już dziś proponujemy Państwu wsparcie w zakresie wdrażania nowych wymagań i zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych doradztwem lub szkoleniami w tym zakresie.

Freelancing Concept
e-mail: kontakt@freelancingconcept.pl
tel. +48 514 755 686

© 2016 Freelancing Concept
Opracowanie: www.grafstar.pl

Początek strony