jesteśmy praktykami
…szkolonymi codziennością biznesową specjalistami w swoich dziedzinach, którzy uczeni ponad 15 - letnim doświadczeniem dobrze wiedzą i rozumieją, jakich praktycznych rozwiązań potrzebują przedsiębiorstwa. Jeśli jeszcze dziś nie znamy rozwiązań, to poszukujemy -  nowych, lepszych, nowoczesnych, czasem niestandardowych.… - i ZNAJDUJEMY!

mgr inż. Sławomir Mędrek

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodatkowo ukończył studia trenera biznesu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Przez dziesięć lat związany z Volkswagen Motor Polska, gdzie odpowiadał za rozwój i szkolenia pracowników oraz za system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.

Koordynator projektu pracy grupowej oraz projektów doskonalących „KVP”. Konsultant  i trener Stowarzyszenia ds.  Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw Refa w zakresie Lean manufacturig. Trener, moderator workshopów koncernowych uczestnik wielu projektów z zakresu modelowania linii produkcyjnych i projektów doskonalających. Auditor VDA 6.3 i TS 16 949, wykładowca akademicki związany z Collegium da Vinci w Poznaniu i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie.

Autor kilku publikacji na konferencjach naukowych w zakresie zarządzania wiedzą w organizacjach i efektywnych sposobów zarządzania zasobami ludzkimi  w kontekście podniesienia sprawności organizacji.

Specjalizacje:
• wdrożenia Lean Manufacturing
• wdrożenia 5S
• optymalizacje procesów technologicznych
• moderacje w zakresie pracy grupowej
• budowanie skutecznych procesów komunikacyjnych organizacji
• innowacyjne treningi/ moderacje/szkolenia

mgr Katarzyna Bronowicka

Praktyk biznesu w zakresie zarządzania, audytor, manager i pasjonatka HRM. Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie systemów zarządzania oraz zarządzania kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, jak również coaching w biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Od kilkunastu lat związana z międzynarodowymi przedsiębiorstwami usługowymi i produkcyjnymi, w których jako członek najwyższego kierownictwa/ prokurent,  zdobywała wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. W zakresie funkcji dyrektora personalnego posiada szerokie doświadczenie w obszarze kształtowania polityki personalnej, rekrutacji, sukcesji, employer brandingu, audytów personalnych, rozwoju pracowników oraz leadership.

Praktyczną wiedzę w tematach rzeczywistości i potrzeb biznesowych czerpie również z kilkuletnich doświadczeń jako pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania (jakość/środowisko/ BHP) oraz audytora zewnętrznego jednostki certyfikacyjnej w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Szkolona w środowisku międzynarodowym trenerka (WIFI Austria-Polska) i praktyk HR, preferuje warsztatowe formy pracy w ramach oferowanych szkoleń i moderacji.

Specjalizacje:
• wdrożenia „miękkich” narzędzi HR i instrumentów efektywnego zarządzania personelem
• doradztwo i projekty w zakresie rekrutacji, sukcesji i rozwoju pracowników
• wdrożenia i weryfikacja standardów zarządzania (normy ISO 9001/ 14001)
• ocena zgodności procesów zarządczych (HRM / prawo pracy / systemy zarządzania)
• warsztaty/ szkolenia/ coaching

 

 

 Freelancing Concept
e-mail: kontakt@freelancingconcept.pl
tel. +48 514 755 686

© 2016 Freelancing Concept
Opracowanie: www.grafstar.pl

Początek strony