Niektóre procesy biznesowe wymagają specjalistycznej wiedzy lub określonego doświadczenia, aby ich realizacja zakończyła się sukcesem. Dla przedsiębiorstw, w których czasem brak jest reprezentacji określonych kompetencji, nie zawsze najszczęśliwszym rozwiązaniem jest zwiększenie zatrudnienia a tworzenie dodatkowych struktur dla konkretnego projektu nie znajduje uzasadnienia biznesowego.


MOŻNA INACZEJ!


W ramach współpracy z naszym zespołem możesz wynająć eksperta w następujących formułach:

 

INTERIM MANGEMENT
gdy potrzebujesz:

  • na czas określony wynająć specjalistę / praktyka w określonej dziedzinie, który posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji złożonych projektów biznesowych
  • w ograniczonym interwale czasowym osiągnąć określone cele przy wsparciu  eksperta / praktyka, który weźmie na siebie odpowiedzialność za ich osiągnięcie  i na podstawie osiągniętych efektów zostanie rozliczony

PROJEKT DEDYKOWANY
gdy potrzebujesz:

  • wypracować standardy procesów i działań  w swojej organizacji (w oferowanych obszarach)
  • w określonym czasie zaimplementować powszechnie stosowane lub innowacyjne rozwiązania prowadzące do rozwoju określonych obszarów / procesów w firmie
  • przeprowadzić zmiany dla konkretnej grupy docelowej (również te, które czasami związane są z niepopularnymi i trudnymi decyzjami )

SZKOLENIA i DORADZTWO
gdy potrzebujesz:

  • oszacować diagnozę potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie (w ramach optymalnego wykorzystania posiadanego budżetu)
  • przeprowadzić szkolenie dedykowane o ustalonej tematyce w formule „szyte na miarę” Twoich potrzeb i oczekiwań
  • stałego lub czasowego wsparcia (w oferowanych obszarach), w celu uzyskania diagnozy i rekomendacji działań niezbędnych dla osiągnięcia ustalonych celówFreelancing Concept
e-mail: kontakt@freelancingconcept.pl
tel. +48 514 755 686

© 2016 Freelancing Concept
Opracowanie: www.grafstar.pl

Początek strony