Doskonale rozumiemy firmy, które potrzebują wyłącznie czasowego lub doraźnego wsparcia w niektórych obszarach swojego biznesu. Dlatego ofertę naszych usług kierujemy przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają potrzeby, a przede wszystkim nie znajdują ekonomicznego uzasadnienia dla ”rozdmuchiwania” swoich struktur organizacyjnych lub tworzenia dodatkowych stanowisk pracy w swojej organizacji.


MOŻNA INACZEJ!
Oto w jakich obszarach i w jakim zakresie nasz zespół jest w stanie wesprzeć Twoją firmę:

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

I. Outsourcing funkcji HR

gdy zechcesz:

 • zminimalizować koszty (związane z dodatkowym zatrudnienie personelu lub tworzeniem działu personalnego)
 • wprowadzić podstawowe instrumenty zarządzania personelem (regulaminy, systemy premiowania, ochrona danych osobowych, opisy stanowisk pracy, controling personalny)
 • przeprowadzić projekty pozwalające na wdrożenie skutecznych narzędzi HR (rekrutacja, programy adaptacyjne, programy praktyk i staży, rozwój i szkolenia, sukcesja, benefity, employer branding, ouplacement)

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

II. Standardy zarządzania (Normy ISO PN-EN  9001oraz PN-EN 14001)

gdy zechcesz:

 • wdrożyć w swojej firmie wymagania międzynarodowych i krajowych standardów zarządzania (przygotowanie dokumentacji oraz moderację procesów w celu dostosowania do wymogów normy)
 • przygotować swoje przedsiębiorstwo do certyfikacji wdrożonego systemu zarządzania przez jednostkę zewnętrzną (uzyskanie certyfikatu, świadectwa zgodności)
 • zlecić nadzór nad sprawnością i funkcjonalnością systemu zarządzania oraz jego wymogów formalnych (outsourcing funkcji pełnomocnika, audytora, administratora dokumentacji)

III. Narzędzia optymalizacji procesów (5S / Lean Manufacturing)

gdy zechcesz:

 • stworzyć w przedsiębiorstwie środowiska pracy sprzyjające działaniom projakościowym i ciągłemu doskonaleniu
 • zaimplementować i ustalić standardy dla procesów technologicznych, w celu podniesienia wydajności pracy i efektywności codziennych działań i czynności

OCENA ZGODNOŚCI

IV. Audyty i rekomendacje (w oferowanych obszarach)

gdy zechcesz:

 • wdrożyć w swojej firmie wymagania międzynarodowych i krajowych standardów zarządzania (przygotowanie dokumentacji oraz moderację procesów w celu dostosowania do wymogów normy)
 • przygotować swoje przedsiębiorstwo do certyfikacji wdrożonego systemu zarządzania przez jednostkę zewnętrzną (uzyskanie certyfikatu, świadectwa zgodności)
 • zlecić nadzór nad sprawnością i funkcjonalnością systemu zarządzania oraz jego wymogów formalnych (outsourcing funkcji pełnomocnika, audytora, administratora dokumentacji)

W powyższych obszarach jesteśmy w stanie zaproponować Państwu praktyczne, użyteczne i „szyte na miarę”  szkolenia oraz warsztaty w formule - in company - które tworzymy w odpowiedzi na Państwa wyspecyfikowane zapytania i potrzeby. Zapraszamy :)!

 

 

 

Freelancing Concept
e-mail: kontakt@freelancingconcept.pl
tel. +48 514 755 686

© 2016 Freelancing Concept
Opracowanie: www.grafstar.pl

Początek strony