Dla przedsiębiorstw, które nie korzystały dotychczas z takich form współpracy, prezentujemy kilka niezaprzeczalnych korzyści…

Zobacz ile wartości dodanej zyskujesz:

NIEZALEŻNOŚĆ  OCENY
poprzez:

  • uzyskanie obiektywnego  i świeżego punkt widzenia eksperta
  • dostrzeżenie mocnych stron tam, gdzie pozornie nie dzieje się nic spektakularnego
  • neutralne stanowisko wobec polityki firmy, układów sił i relacji
  • łatwość w postawieniu obiektywnej diagnozy i podjęciu niepopularnych decyzji (dla korzyści przedsiębiorstwa)

TRANSFER WIEDZY
poprzez:

  • możliwość czerpania z doświadczeń i wiedzy eksperta przez zatrudniony personel
  • inspirowanie do kreowania nowatorskich rozwiązań
  • przewagę konkurencyjną

OPTYMALIZACJA
poprzez:

  • oszczędność czasu i pieniędzy na zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika
  • brak kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracownika na etat
  • możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją powierzonego projektu.

Freelancing Concept
e-mail: kontakt@freelancingconcept.pl
tel. +48 514 755 686

© 2016 Freelancing Concept
Opracowanie: www.grafstar.pl

Początek strony